Arbetsrätt

Vad önskar du hjälp med?

Arbetsrätt

Arbetsrätten handlar om de rättsregler som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Dessa kan sedan indelas i tre olika områden; kollektiv arbetsrätt &  rättsregler rörande kollektivavtal och förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och deras organisationer och arbetstagarnas organisationer. Tjänsteavtalets/anställningsavtalets rätt & rättsreglerna om det individuella arbetsförhållandet. Och offentlig arbetsrätt & arbetsskyddslagstiftning med mera.

Det finns många  frågor som kan aktualiseras inom arbetsrätten. Ofta går det att få hjälp från din egen organisation, förutsatt att du är medlem. Jag kan hjälpa till som biträde och ombud vid arbetsrättsliga tvister, upprätta olika slags skriftliga handlingar som exempelvis anställningsavtal, dokument för jämställdhetsplaner, arbetsmiljöpolicy med mera. Som arbetstagare utan fackligt medlemskap kan du vid tvist ansöka om rättshjälp, jag förmedlar den hjälpen.