Om Urban Nordström

Några ord om Urban

Om Urban Nordström

Firman etablerades 1999 av Urban Nordström. Verksamheten präglas av kontinuitet och stabilitet. Genom åren har erfarenhet och kompetens byggts upp som kommer klienterna till godo.

Firman innehas av mig Urban Nordström och jag är sedan år 2011 ledamot i Sveriges advokatsamfund.

Advokatfirman har en humanjuridisk inriktning, men åtar sig även affärsjuridiska uppdrag i mindre omfattning. De olika uppdragen firman åtar sig kan vara som ombud i familjerättsliga tvister, offentligt biträde i LVU, LVM, LRV och LPT ärenden, uppdrag som målsägandebiträde eller offentlig försvarare i brottmål, särskild företrädare för barn, asylärenden m.m. Det händer att en rättslig angelägenhet inte går att lösa på annat vis än att vända sig till domstol, jag bistår då som ombud. Jag hjälper också till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd, vilket oftast är en nödvändighet för att ”våga” inleda en process.

Jag har även studerat sociologi och statsvetenskap i Nederländerna och Sverige. Min livs- och arbetslivserfarenhet från Sverige och andra länder är många gånger till hjälp när det gäller att lösa och förstå människors problem.

Du är självfallet välkommen att kontakta mig för att söka utröna om jag kan vara dig behjälplig med någon av mina tjänster. Hemsidan ger bara ett litet urval av mina tjänster jag förmedlar som advokat så hör gärna av dig om du undrar över något.