Övriga tjänster

Vad önskar du hjälp med?

Övriga tjänster

Offentligt biträde
Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård, enligt LVU, LVM, LPT eller LRV. Åtar mig även uppdrag som offentligt biträde i asylmål.

Rådgivning
I många ärenden räcker det med ett rådgivningstillfälle.  Tid bokar du på 0224-180 75.

Juridiska dokument
Inom familjerätten finns en hel del olika dokument som kan upprättas testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, generalfullmakter med mera. Jag upprättar sådana och ger den rådgivning som alltid behövs i samband med dessa uppdrag. Även olika typer av kontrakt och köpehandlingar kan upprättas.