Brottmål

Vad önskar du hjälp med?

Brottmål

Försvararuppdrag
Jag åtar mig uppdrag som försvarare i brottmål. Som misstänkt för ett brott kan man ha rätt till en offentlig försvarare. Har man önskemål om en viss försvarare bör man ange det till polisen så snart man har blivit delgiven misstanke. Ett allmänt råd är att man bör sammanträda med sin försvarare innan man förhörs. Om man blir anhållen får man med automatik en försvarare. Även då kan man begära att få en viss advokat utsedd.

Målsägandebiträde
Om man har blivit utsatt för ett allvarligare brott har man ofta rätt att ha ett målsägandebiträde. Jag åtar mig sådana uppdrag. Målsägandebiträdet kan vara med vid förhör, hjälpa till att sammanställa skadeståndsanspråk och biträda vid förhandlingen.